Hangö Företagare rf

Hangö Företagare rf

Hangö Företagare rf är en fristående företagarförening i Hangö. Föreningen fungerar som en aktiv influencer inom näringslivet i Hangö och arbetar för att Hangö ska framstå som en attraktiv boningsort och plats att idka företagsverksamhet.

Hangö Företagares målsättning är att förbättra förutsättningarna till företagande i Hangö genom att samarbeta med kommunala beslutsfattare och andra näringslivsaktörer inom regionen. Vi erbjuder lokala företagare möjligheter att påverka, nätverka och utveckla sin egen affärsverksamhet – utan att glömma kamratstöd och rekreation. Vi vill stöda Hangö att lyckas tillsammans med blomstrande företag och företagare.

Hangö har dragningskraft!

Vad vi gör?

Hangö Företagare rf grundades 1977 för att främja företagarnas intressen. Idag omfattar Hangö Företagare cirka tvåhundra företagare som vill arbeta tillsammans för att skapa den bästa företagarföreningen i Finland.

Hangö Företagare är en fristående och stark aktör, som ser lokalitet som en styrka. Medlemskapets gemenskap, kamratstöd och trivsel driver föreningen framåt för ett bättre Hangö att bo och företaga i.  

Förutom att vår verksamhet påverkar förutsättningarna att företaga, påverkas även stadens livskraft. Vi samarbetar kontinuerligt med såväl tjänstemän som kommunala beslutsfattare och stadsledningen för att stärka Hangös livskraft. Vi gör även påverkansarbete tillsammans med vår partner Västra Nylands Handelskammare. Hangö Företagare bidrar för egen del också till grundandet av ett fungerande företagsutvecklingsbolag i vår region. 

Hangö Företagare är känd för sin aktiva verksamhet. Månadens första fredag samlas vi regelbundet till Företagarfrukost för att diskutera aktuella ämnen och för att träffa andra företagare. På sommaren blir frukostarna till Afterwork tillfällen om torsdagskvällarna. Föreningen ordnar utbildningar och diskussionstillfällen även tillsammans med våra partners. Vårt mål är även att stärka Hangös anseende och öka lönsamheten för våra medlemsföretag bl.a genom att planera och genomföra gemensamma marknadsföringskampanjer. Med specifik utbildning kan vi erbjuda våra medlemmar uppdaterade verktyg för att utveckla sin egen affärsverksamhet.

Hangö Företagare har cirka tvåhundra företagarmedlemmar som tillsammans vill skapa den bästa företagarföreningen i Finland.

Bli medlem i ett aktivt och glatt företagargäng

Hangö Företagare har cirka tvåhundra företagarmedlemmar som tillsammans vill skapa den bästa företagarföreningen i Finland. Det finns företag bl.a inom turist- och restaurangbranschen, specialaffärer, b-to-b-business, wellnesstjänster, byggbranschen och industrin. Några av våra medlemmar har verksamhet i Hangö endast under sommarmånaderna – vi välkomnar alla företagare!  

Medlemsavgifter 2024

1-19 anställda medlemsavgift 140€/v
20 eller flera anställda medlemsavgift 400€/v
Seniormedlemsavgift 50€/v

Antalet anställda beräknas som ett genomsnittligt antal enligt fast- och heltidsanställda. En pensionär som arbetat som företagare men avslutat sin företagsverksamhet kan ansöka om seniormedlemskap. Antagning som medlem görs av föreningens styrelse.